FLORENCE INSTITUTE OF DESIGN INTERNATIONAL (FLORENTSKÝ MEDZINÁRODNÝ INŠTITÚT DIZAJNU)

FIDI je medzinárodná škola dizajnu v centre Florencie, Taliansko. Ako škola talianskeho dizajnu sa inštitút špecializuje na kurzy grafického dizajnu, interiérového dizajnu, dizajnu nábytku a architektúry tak pre študentov z Európy ako aj z celého sveta. Naša škola poskytuje magisterské a bakalárske štúdium a štúdium zakončené diplomom. Zameriava sa na zahraničných študentov v Taliansku, pričom vo všetkých triedach je vyučovacím jazykom angličtina. Naši prednášajúci sa tešia uznávanej povesti vďaka živým vyučovacím metódam, motivujúcemu študijnému materiálu a interaktívnemu vyučovaniu. Inštitút sa nachádza v elegantnej časti centra Florencie, Taliansko; naša škola dizajnu je ideálnym miestom pre štúdium v zahraničí. Keďže ide o súkromnú taliansku vzdelávaciu inštitúciu, kvalitné vzdelanie zabezpečuje profesionálny pedagogický zbor, kvalitné zdroje a individualizovaná výučba. Erudovaní pedagógovia reagujú na Vaše záujmy a zameriavajú sa na Vaše akademické potreby. Filozofiou inštitútu je ponúknuť najvyššiu úroveň vzdelania v oblasti dizajnu spôsobom, ktorý je skôr inšpirujúci ako inštitucionálny a zároveň poskytnúť kvalitné zariadenia, vybavenie a rozsiahle zdroje. Program štúdia a kurzov na našej škole dizajnu boli špeciálne vypracované tak, aby poskytli podrobné znalosti bohatej talianskej kultúry. Štúdium a kurzy na Florentskom inštitúte sú zamerané na výučbu základov interiérového dizajnu kombinovaním modernej technológie s nápaditou talianskou kultúrou. Program štúdia a kurzov na našej škole grafického dizajnu zahŕňa tradície, teóriu a najnovší grafický softvér. Všetci študenti musia riešiť stimulujúce problémy v oblasti dizajnu, ktorým bežne čelí talianska moderná spoločnosť. Súčasťou vzdelávania každého študenta sú hodiny taliančiny a dejín umenia. Pre viac informácií navštívte našu prezentačnú databázu (press book) a našu stránku na facebooku.INFORMÁCIE O FIDI

Florentský inštitút dizajnu je partnerom Univerzity v Chesteri v Anglicku a Európskej školy dizajnu ''Escuela Arte Granada' v Granade, Španielsko a Institut Créad v Lyone, Francúzsko.

Stránka Florentského inštitútu na Facebooku je najúplnejší zdroj informácií o nás. Stránka obsahuje tisíce fotografií zo študentských akcií vo Florencii spolu s fotografiami z veľtrhov dizajnu a fotografiami historických miest z celého Talianska. Nájdete tam tiež fotografie mimoriadnych hosťujúcich prednášateľov a veľa iného. Navštívte tiež našu prezentačnú databázu (press book).


LETNÉ KURZY

Graphic Design
LETNÉ KURZY GRAFICKÉHO DIZAJNU

Krátke letné kurzy grafického dizajnun sú intenzívnym úvodom do dizajnérstva. Kurz štúdiového dizajnu je úvodom do teórie grafického dizajnu a jeho aplikovania. Kurz rýchlo oboznámi so základnými princípmi dizajnu, plánovaním a nakoniec so smernicami použitými s cieľom vytvoriť novátorské výtvarné umelecké diela a vizuálne grafiky.

Letný kurz grafického dizajnu:
Dĺžka kurzu: 4 týždne
Úrovne: Základná


ČÍTAJ VIAC
Digital Illustration
LETNÝ KURZ DIGITÁLNEJ ILUSTRÁCIE

Tento krátky letný kurz je intenzívny kurz dizajnu v oblasti digitálnej ilustrácie . Kurz je úvodom do teórie ilustrácie a jej aplikovania. Je navrhnutý tak, aby študentom sprostredkoval vedomosti a zručnosti potrebné nielen na dokončenie ich úloh, ktoré zahŕňajú prvky ilustračnej grafiky, ale aby tiež inšpiroval tvorivý potenciál v tejto výraznej oblasti dizajnu.

Letný kurz digitálnej ilustrácie
Dĺžka kurzu: 4 týždne
Úrovne: VšetkyČÍTAJ VIAC
Architecture
LETNÝ KURZ ARCHITEKTÚRY

Florentský inštitút ponúka kurzyarchitektúry , na ktorých si účastníci osvoja techniky kreslenia a zlepšia pozorovacie schopnosti. Kurz je tiež úvodom do teórie architektúry a talianskej histórie. Tento krátky letný kurz je určený študentom, ktorí majú záujem o umenie a architektúru Talianska. Väčšia časť kurzu sa absolvuje formou peších výletov, kde sa študenti učia priamo na florentskej architektúre.


Letný kurz architektúry:
Dĺžka kurzu: 4 týždne
Úrovne: Všetky

ČÍTAJ VIAC
Furniture Design
LETNÉ KURZY DIZAJNU NÁBYTKU

Dizajn nábytku je jednou z najuznávanejších talianskych oblastí poznania. Cieľom krátkeho letného kurzu je rozvíjať porozumenie a koncepčné zručnosti študentov vo všetkých aspektoch dizajnu nábytku , od návrhu cez výrobu až po vývoj prototypov. Počas 4-týždňového programu absolventi študujú históriu, teóriu, práce a trendy talianskeho a medzinárodného nábytkárskeho umenia.

Letný kurz dizajnu nábytku
Dĺžka kurzu: 4 týždne
Úrovne: Základná alebo pokročilá

ČÍTAJ VIAC